Nieuw ecoduct redt dieren van Brussels verkeer

In Brussel is één van de grootste ecoducten van het land geopend. Het is een groene brug over de Brusselse ring van 60 meter breed, een half voetbalveld. Zoogdieren als reeën en vossen, maar ook amfibieën, kikkers en padden kunnen zo veilig de snelweg oversteken. Elke dag sterven er nog 25.000 dieren onder de wielen van auto's.

Samen met het graffitikunstwerk van DZIA onder de brug en de tekst "Ecoduct Groenendaal" in grote letters, geeft het kunstwerk de weggebruiker een beetje duiding bij de zandkleurige brug die een natuurgebied van ongeveer vijfduizend hectare zal 'ontsnipperen'.

Veilige oversteek
"Dit Ecoduct maakt het verkeer veiliger voor dier én mens", zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). "Dieren worden naar een veilige oversteek geloodst. Chauffeurs worden niet meer gedwongen tot gevaarlijke manoeuvres om een overstekend dier te ontwijken. En twee versnipperde stukken Zoniënwoud, doorkliefd door de Ring rond Brussel, worden opnieuw met elkaar verbonden via het Ecoduct."

"Het Ecoduct is meer dan noodzakelijk, om de biodiversiteit en de genetische diversiteit van de verschillende diersoorten in het Zoniënwoud te blijven garanderen", aldus Brussels minister van Leefmilieu Céline (cdH) Fremault.

Salamanders
Op de graffiti onder de brug zie je afbeeldingen van reeën, boommarters, loopkevers, salamanders en vleermuizen. En dat zijn maar enkele van de diersoorten die gebruik zullen maken van dit ecoduct.

De Vlaamse en Brusselse overheden legden eerder al een boombrug, ecotunnels en 25 kilometer geleidend ecoraster aan in het Zoniënwoud. De bedoeling is om van een gebied dat vandaag opgesplitst is in groene eilandjes weer één groot natuurgebied te maken. Al deze ontsnipperingsmaatregelen kaderen in het project LIFE+ OZON en de structuurvisie van het Zoniënwoud.