Burenruzie ontaardt: man moet huis verkopen van rechter

Alain De Coessemaeker (52) uit Assebroek moet na een jarenlang burenruzie zijn ouderlijke woning verkopen. Dat heeft de arbeidsrechtbank in Brugge vanmorgen beslist. Omdat Alain de bomen in zijn tuin te laat verplantte, lopen de dwangsommen van zijn buren intussen al op tot meer dan 800.000 euro. Om zijn schulden te kunnen afbetalen, acht de rechtbank een openbare verkoop van de woning noodzakelijk.

Al meer dan vijf jaar verhit de burenruzie rond de bomen van Alain De Coessemaeker (52) de gemoederen in de Vondelstraat in Assebroek. Zijn naaste buren trokken begin 2013 naar de vrederechter omdat ze vonden dat de bomen in Alains voor- en achtertuin hun zonlicht ontnamen en ze dichter dan de wettelijke vastgelegde twee meter van hun perceel stonden.

Procedureslag
Als gepassioneerd bomenliefhebber haalde Alain alles uit de kast: hij ging een maand in hongerstaking en putte al zijn rechtsmiddelen uit om zijn gelijk te halen. Uiteindelijk besliste het Hof van Cassatie in mei 2014 dat de bomen moesten gerooid worden. De rechtbank had toen al een dwangsom van 1.000 euro opgelegd per dag dat Alain zijn bomen niet zou rooien. In december 2014 en februari 2015 werden kosten noch moeite gespaard om de vijf esdoorns en een wilg levend te verplaatsen naar een grond in Veldegem. “Te laat”, oordeelden zijn buren die in totaal meer dan 800.000 euro aan dwangsommen terugeisen.

Gedwongen verkoop
Om zijn enorme schuldenberg te kunnen afbetalen, vroeg Alain een collectieve schuldenregeling aan. De schuldenregelaar nam een openbare verkoop van zijn ouderlijke woning op in zijn voorgestelde aanzuiveringsregeling: een plan om de schulden van Alain te kunnen afbetalen. De man ging echter niet akkoord met die gedwongen verkoop, waardoor de zaak voor de arbeidsrechtbank kwam. Die keurde donderdagmorgen de aanzuiveringsregeling goed mét openbare verkoop van de woning. 

Beroep
“Het huis is verwaarloosd en gaat er steeds meer op achteruit. De waarde neemt zo verder af. Bovendien woont de eigenaar al enige tijd niet meer in de woning.” Alain dreigt zo na een jarenlang juridische strijd zijn ouderlijke woning te verliezen, maar gaat daar niet mee akkoord. “Ik ga zeker in beroep”, zegt hij. “Dat kan niet anders. Ik doe alles met vrijwilligers om tegemoet te komen aan mijn buren. Ze nemen mijn huis af zonder reden. Ik ga door, desnoods tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En ik overweeg zelfs op mijn beurt klacht in te dienen tegen de buren: voor hun jarenlange morele kwelling.