Bewoners rusthuis geëvacueerd na explosie: hulpdiensten vinden obussen en buskruit in kamer bewoner

De assistentiewoningen van woonzorgcentrum Palmyra in Drogenbos werden vrijdagavond ontruimd na verschillende ontploffingen die gepaard gingen met een uitslaande brand. Zowel op straat als in de flat werden obussen aangetroffen. De bewoner van de getroffen woonst liep lichte verwondingen op. 

De twee aanwezige personeelsleden in het gebouw werden kort voor 23 uur opgeschrikt door het brandalarm. “Op een infobord kan vervolgens nagekeken worden waar de problemen zich situeren”, vertelt directeur Mehdi Van Nuijs. “In dit geval bleek dit het geval te zijn op de gelijkvloerse verdieping van de vleugel waar onze serviceflats gelegen zijn. Toen het personeel zich naar daar begaf konden ze een brandgeur waarnemen en zonder aarzelen werden alle bewoners -34 in totaal- geëvacueerd en werden de hulpdiensten verwittigd. Ook buurtbewoners hielpen een handje.”

Medisch noodplan
De lokale politiezones Rode en Dilbeek snelden ter plaatse, samen met een hele hoop ploegen van de Brusselse brandweer en de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Om de evacuatie vlot te laten verlopen werd ook het medisch rampenplan afgekondigd waardoor een tiental ziekenwagens van de brandweer en het Rode Kruis ter plaatse kwamen, samen met verschillende MUG-teams.

Raam uit gevel geblazen
De hulpdiensten troffen bij hun aankomst een waar slagveld aan. De flat op het gelijkvloers stond in lichterlaaie, een groot raam werd uit de gevel geblazen en brokstukken lagen tot aan de overzijde van de straat. “Wij kregen een oproep binnen voor een explosie in een rusthuis waardoor we onmiddellijk bijkomende middelen hebben ingezet”, meldt brandweermajoor Dirk Keymolen. “Toen onze mensen hier aankwamen, sloegen de vlammen uit het gebouw. Er waren ook verschillende ontploffingen te horen. De brand zelf hadden we vrij snel onder controle.”

Bewoners opgevangen door buren
Alle 34 bewoners van de linkervleugel van het rustoord werden meteen geëvacueerd, eerst naar woningen in de buurt en later naar de cafetaria in de centrale inkomhal. Daar werd hen koffie aangeboden. Niemand van die mensen raakte gewond. De bewoner van de flat waar de ontploffing plaatsvond, liep een snijwonde op. Hij raakte ook bevangen door de rook, maar hij diende niet overgebracht te worden naar het ziekenhuis. De bewoners van het woonzorgcentrum zelf mochten gewoon op hun kamer blijven.

Verschillende obussen
Over de oorzaak van de ontploffing wil de brandweer nog geen commentaar geven. De politie verzamelde wel een zestal -vermoedelijk lege- obussen in en aan het gebouw. “Een van de bewoners bleek buskruit in huis te hebben”, weet Dirk Keymolen. “Die man verklaarde blijkbaar dat dat zijn hobby was. We hebben daarom ook een beroep gedaan op de ontmijningsdienst Dovo. Zo willen we zeker zijn dat er geen restanten van explosief materiaal nog achterblijven.”

Burgemeester Alexis Calmeyn kondigde het gemeentelijk rampenplan af.  Hij kwam zelf naar de Zennebeemd om de bewoners en hun ongeruste families gerust te stellen. “De ontploffing deed zich voor in een serviceflat op het gelijkvloers van een van de gebouwen van het centrum”, zegt burgemeester Alexis Calmeyn. “Enkel de bewoners van de eerste en tweede verdieping van dit gebouw mogen ondertussen terug naar hun woonst. De bewoners van de gelijkvloerse verdieping kunnen deze nacht echter nog niet terug naar hun serviceflat. Het gaat om een tiental mensen. We laten hen de keuze tussen een kamer elders in het centrum, een hotelkamer of de eigen familie”, aldus Calmeyn. 

Woonzorgcentrum niet op de hoogte 
Het woonzorgcentrum was niet op de hoogte van de hobby die de bewoner erop na hield. “En het spreekt voor zich dat dit niet toegelaten zou worden”, verklaart directeur Mehdi Van Nuijs. “Wel is het belangrijk te weten dat het om assistentiewoningen gaat waar de bewoners een vrij leven lijden. Er komt wel bezoek van een poetsvrouw- of man, de assistentiemanager enzovoort maar zij hebben uiteraard niet de bevoegdheid om zomaar kasten en dergelijke te doorzoeken. In het contract staat ook duidelijk vermeld dat gevaarlijke zaken niet bijgehouden mogen worden. We zetten ook enorm in op veiligheid. Zo moeten bewoners bij elektrische toestellen een attest kunnen voorleggen dat het toestel niet ouder dan vijf jaar is en zijn enkel flatscreentelevisies toegelaten.”