5.000 mensen klagen geweld tegen vrouwen aan

In Brussel hebben zondagnamiddag ongeveer vijfduizend mensen deelgenomen aan een betoging waarmee geweld tegen vrouwen wordt aangeklaagd. Dat blijkt uit een telling van de politie. De opkomst ligt daarmee duidelijk hoger dan vorig jaar. Toen namen op de internationale dag tegen geweld op vrouwen nog maar drieduizend mensen deel aan de manifestatie in Brussel.

Tientallen organisaties hadden opgeroepen tot de actie, die uitgaat van het platform Mirabel België. De organisatoren benadrukken dat het geweld tegen vrouwen zowat unaniem veroordeeld wordt, maar dat er desondanks te weinig daden worden gesteld om dat geweld tegen te gaan. De manifestanten zelf klagen met spandoeken en protestborden niet enkel het geweld aan, maar pleiten ook voor meer economische onafhankelijkheid voor vrouwen.

Voorts wordt erop gewezen dat België in 2016 de conventie van Istanboel ratificeerde. Die tekst van de Raad van Europa moet huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen in het algemeen helpen voorkomen. Als gevolg daarvan moet België nu een rapport opstellen om de genomen maatregelen te beoordelen. In een alternatief rapport van vrouwenrechtenorganisaties wordt echter aangeklaagd dat ze nauwelijks geconsulteerd werden bij het opstellen van de nationale actieplannen.