Kamer verwerpt Grondwetsherziening die klimaatwet mogelijk moest maken

De plenaire Kamer heeft vannacht zoals verwacht de herziening van Grondwetsartikel 7bis niet goedgekeurd. Dat voorstel moest in de volgende legislatuur een bijzondere Klimaatwet mogelijk maken. Voor de goedkeuring was een tweederdemeerderheid nodig, en die was er niet: enkel de MR stemde met de linkse oppositie mee.

76 Kamerleden stemden voor het wetsvoorstel, 66 tegen. De partijen Groen/Ecolo, sp.a, PS, cdH, DéFI, PTB en MR kwamen daarmee niet aan de vereiste tweederdemeerderheid door de tegenstemmen van N-VA, CD&V en Open Vld.

Federaal fractieleider van Groen en Ecolo Kristof Calvo reageerde na de stemming ontgoocheld via Twitter: "Wel een meerderheid, maar geen twee derde, helaas. Veto van kartel N-VA, CD&V en Open VLD maakt sterke klimaatwet voorlopig onmogelijk. Maar dit is geen eindpunt. Roep om klimaatwet zal niet verdwijnen, integendeel"

Dinsdag haalde het voorstel het wel nog in de bevoegde Kamercommissie, maar toen was er enkel een gewone meerderheid nodig.

Extra paragraaf
De tekst die toen groen licht kreeg maar vandaag werd verworpen, zou een paragraaf hebben toegevoegd aan artikel 7bis van de Grondwet. Die paragraaf had dan moeten voorschrijven dat overheden “samenwerken aan een doeltreffend klimaatbeleid overeenkomstig de doelstellingen, beginselen en modaliteiten die vastgesteld zijn in een bijzondere wet” - de klimaatwet dus. Die zou dan nadien via een bijzondere wet nog moeten ingevoerd worden.

Toch hoeft de discussie niet helemaal achter de rug te zijn. Het is niet uitgesloten dat nog een poging wordt gedaan om de piste van het verplicht samenwerkingsakkoord te bewandelen. Daarvoor bestaat bij de zogenaamde ‘Zweedse’ partijen meer animo, al wordt die door de voorstanders van de ‘piste-7bis’ dan weer als een fossiel uit het verleden afgedaan.

De klimaatactivisten die hebben deelgenomen aan Occupy the Climate verlieten dinsdagnamiddag na de stemming in de commissie al het ‘klimaatdorp’ op het Troonplein. De burgerlijk ongehoorzame klimaatactie van de aanhangers van de Klimaatcoalitie begon zondagavond om 18 uur met een bezetting van de Wetstraat. Na een nacht doorgebracht te hebben op die Wetstraat trokken de klimaatactivisten maandagochtend naar het Troonplein om er hun “vrijheid” terug te winnen en zoveel mogelijk mensen aan te trekken.