Dossier Salah Abdeslam

Jambon op ramkoers met Sven Mary

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft vragen bij de vraag van advocaat Sven Mary voor de vrijspraak van Salah Abdeslam op het proces rond het schietincident in Vorst. "Een advocaat moet ervoor zorgen dat iemand een correcte straf krijgt. Dat Mary nu de vrijspraak vraagt is echt twee straten te ver, " zei hij in De Zevende Dag op één. "Als er procedurefouten gemaakt werden, moet het proces misschien worden overgedaan, maar dit kan toch niet tot vrijspraak leiden?" Mary noemt de uitspraken van Jambon "onaanvaardbaar".

Sven Mary riep donderdag op het proces procedurekwesties in. Bij de aanstelling van een onderzoeksrechter is volgens hem een inbreuk gepleegd op de taalwetgeving, waardoor de strafvordering onontvankelijk is en het hele onderzoek nietig, én Abdeslam bijgevolg moet vrijuit gaan.

(Lees verder onder de video)

Procedurefout
Volgens Jambon mag een procedurefout ook nooit tot een vrijspraak leiden. "Als er procedurefouten gemaakt werden, moet het proces misschien worden overgedaan, maar dit kan toch niet tot vrijspraak leiden?", aldus de minister. 

Scheiding der machten
"Het wordt tijd om minister Jambon te herinneren aan de principes van de scheiding der machten", reageert Mary op de uitspraken van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. "De minister zet de rechtbank onder druk in een zeer delicaat dossier."

"Het is onaanvaardbaar dat een minister in functie zich inlaat met een zaak die hangende is voor een rechtbank", zegt meester Mary. "Op deze manier zet hij de rechtbank in een delicaat dossier, met een delicaat probleem, onder druk."

"Populistische uitspraken"
"Ik neem er ook akte van dat hij vindt dat er voor iemand als Salah Abdeslam geen vrijspraak mag gevraagd worden en stelt dat de advocaat er enkel moet op toezien dat er een juiste bestraffing volgt", gaat meester Mary verder. "Dat klopt niet, een advocaat moet er in de eerste plaats op toezien dat de rechtsregels en procedure gerespecteerd worden, zelfs voor iemand als Salah Abdeslam. Met deze populistische uitspraken paait hij misschien een breed publiek maar dat is niet zijn taak als minister."

"Misschien moet de N-VA zich ook eens afvragen waarom er in Brussel geen tweetalige onderzoeksrechters meer zijn", aldus nog de strafpleiter. "Dat is namelijk het gevolg van de splitsing van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg in een Franstalige en een Nederlandstalige rechtbank."