Jambon: "Laten we negativisme achter ons laten"

De nieuwe Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) riep in zijn regeerverklaring op "om het negativisme achter ons te laten". Hij wil een verhaal schrijven "dat alle Vlamingen enthousiasmeert, wat hun afkomst, overtuiging of geaardheid ook moge zijn". De klimaatjongeren kregen de raad om niet mee te gaan in het doemdenken.

Na zijn eedaflegging bij koning Filip sprak Jambon voor de eerste keer het Vlaams Parlement toe. "Ik doe een appèl op onze jongeren", zei hij in zijn speech. "Geef de hoop niet op. Wij zullen jullie meer dan ooit nodig hebben om de omslag naar een circulaire economie waar te maken. Het is met jullie inzet vandaag, op de schoolbanken, dat wij de strijd tegen de klimaatverandering zullen winnen."

Een belangrijk deel van zijn toespraak was voorbehouden voor inburgering. "We zullen warmte en geborgenheid verstrekken aan iedereen die hier geboren wordt, opgroeit, woont, werkt en leeft. Maar ook zij die hier een nieuw leven willen opbouwen en zich voluit inschrijven in onze gemeenschap. Wie deel wil uitmaken van onze gemeenschap, verdient alle kansen. Maar we verwachten wel van iedereen een bijdrage."

Jambon gruwt naar eigen zeggen van racisme. "Ik maak er een erezaak van om met deze regering discriminatie - in welke vorm dan ook - aan te pakken. En dat kan enkel als we ons als gemeenschap én als individu weerbaarder maken. De neutraliteit bij de overheid en het gemeenschapsonderwijs, de strengere erkenningsvoorwaarden voor geloofsgemeenschappen en scholen, de Vlaamse minister van Justitie, het handhavingsbeleid, ... Het is er allemaal op gericht de vrije samenleving in stand te houden."

Begroting
Een begrotingstabel zal de regering pas volgende week presenteren, tot wanhoop van de oppositiepartijen, die onmiddellijk cijfers willen zien. Jambon noemde er toch één in zijn verklaring. "We zullen de volgende 5 jaar 1,65 miljard euro extra investeringen lanceren", zei de N-VA'er. "Die zijn bestemd voor schoolgebouwen, sociale woningen, openbare werken, sportinfrastructuur, cultuur, innovatie enzovoort."

Tot slot ook nog een woord over de communautaire zaak: "Ik vraag aan u, Vlaamse volksvertegenwoordigers, om Vlaanderen institutioneel klaar te maken voor de toekomst. Wij hebben de ambitie om maximaal gebruik te maken van onze autonomie en deze in de ruimste zin in te vullen."