De Crem streng voor eigen partij: “Te dicht bij syndicale agenda”

CD&V-staatssecretaris Pieter De Crem, die gisteren zijn afscheid van de nationale politiek aankondigde, is streng voor zijn eigen partij. “We hebben de indruk gewekt dat we in de linkerzijde waren terechtgekomen”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

“Ik denk dat we te vaak de indruk hebben gewekt dat we afstand namen van het regeerbeleid. Dat is ons niet altijd in dank afgenomen”, zegt De Crem. Hij vindt dat de partij te veel naar links is verschoven. “Ik denk dat we, zeker op vlak van het economische gebeuren, veel meer de synthese moeten maken. Soms hebben we de indruk gegeven dat we op dat vlak in de linkerzijde waren terechtgekomen.”

Volgens de staatssecretaris liggen CD&V en de christelijke vakbond bovendien te dicht bij elkaar. “Ik denk dat we minstens de indruk hebben gewekt dat ons economisch programma vaak met de syndicale agenda samenviel. Dat is voor een volkspartij geen goede zaak.”

Geen mislukking
De Crem geeft ook toe dat hij graag de Europese lijst wilde trekken voor CD&V. “Maar ik heb er me niet voor doodgelopen”, voegt hij er wel aan toe. “Er is geen sprake van een mislukking, er is gewoon iemand anders aangesteld.”

(Meer onder de video)

Migratiepact
Bij het Migratiepact van de Verenigde Naties, waar binnen de regering al enkele dagen discussie en verdeeldheid over is, heeft de staatssecretaris zijn bedenkingen. Zijn partij zegt premier Charles Michel (MR) te steunen om het pact te ondertekenen, maar De Crem denkt er het zijne van. "Ik heb het doorgelezen. Ik ben een internationale jurist en ik zie dat er heel wat lacunes in dat pact zitten. Er is ook heel veel juridisch voorbehoud en heel veel andere landen die mee moeten ondertekenen gaan nu op de rem staan."

Meer over het Migratiepact: