RECHTZETTING VTM NIEUWS 17/02/2015

In onze uitzending van dinsdag 17 februari 2015 hebben we een reportage gemaakt over de scheldpartijen die een joodse journalist onderging op straat in Parijs. We trokken naar Joods Actueel en vroegen hoe de situatie in ons land is.

In de reportage is echter een fout geslopen. We hadden het over “300.000” joden in België, en dat klopt niet. Een precies aantal kennen we niet (verscheidene bronnen noemen cijfers tussen 30.000 en 42.000), maar bedoeld werd in elk geval 30.000, tien keer minder dus dan we in de reportage hebben gezegd.

We willen ons hiervoor verontschuldigen en doen er alles aan opdat dit soort fouten zich niet zou herhalen.

Kris Hoflack

Algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS

Verduidelijking VTM NIEUWS 16 januari 2015

In onze uitzending van vrijdag 16 januari 2015 hebben we een reportage gebracht over Verviers waarin een portret wordt geschetst van een kleine stad die schijnbaar plots met een extremistische dreiging wordt geconfronteerd.

In de reportage worden drie elementen aangebracht: het zou makkelijk zijn om in Verviers aan wapens te geraken, er was in Verviers een tijd lang een extremistische imam actief, en er zou in de omgeving van de stad een jaar geleden nog een zogenaamd “trainingskamp” hebben plaats gevonden voor “toekomstige jihadisten”.

Het vermelden van dat door verschillende media gebrachte nieuwsfeit uit 2014 over het “trainingskamp”, en het tonen van foto’s van enkele van enkele duidelijk Islamistisch geïnspireerde deelnemers aan dit “trainingskamp”, hebben tot een mail- en Twittercampagne geleid vanuit de Airsoft-gemeenschap.

Vele beoefenaars van Airsoft voelden zich daardoor blijkbaar – onterecht – geviseerd.  

Onterecht aangezien we nooit de link hebben gelegd met Airsoft als sport en er ons van bewust zijn dat de personen die de foto’s publiceerden in feite misbruik maakten van een Airsoft-activiteit om hun eigen extremistische sympathieën in de verf te zetten. Met andere woorden: door onder het mom van een Airsoft-activiteit een soort “trainingskamp voor jihadisten” te organiseren.

Hoewel we enkel het bestaan van een verdachte, in het verleden reeds gesignaleerde, activiteit in de buurt van Verviers in het item vermeldden, begrijpen we dat de Airsoft-gemeenschap zich wil distantiëren van dit soort misbruik van hun sport.

We begrijpen hun bezorgdheid voor hun sport en net als zij willen we een mogelijk misverstand over hun betrokkenheid hierbij definitief de wereld uithelpen.    

Kris Hoflack

Algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS

RECHTZETTING VTM NIEUWS 9 JANUARI 2015

In onze uitzending van vrijdag 9 januari 2015 hebben we de sportrubriek geopend met een reportage over de trainingsstage van RSC Anderlecht in Spanje. Daarin heeft onze reporter Michiel Ameloot een interview met onder anderen Dennis Praet, die zijn eigen prestaties evalueert.

In het redactieproces van de uitzending is er echter iets fout gelopen. Bij de aankondiging van de reportage in de uitzending kwam er namelijk een titel in beeld die fout was ('De Gouden Schoen is voor mij'). De indruk wordt gewekt dat dit een citaat is van Dennis Praet. En dat klopt niet. De eindredactie heeft die titel daar onterecht geplaatst omdat Dennis Praet dit namelijk nooit gezegd heeft.

Zowel Algemeen Hoofdredacteur Kris Hoflack als Chef Sport Peter Denruyter en ook reporter Michiel Ameloot, die geen schuld treft, willen zich in naam van VTM NIEUWS uitdrukkelijk verontschuldigen bij alle betrokkenen, in de eerste plaats bij Dennis Praet zelf en bij het bestuur en de spelers van RSC Anderlecht.

Kris Hoflack,
algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS

Rechtzetting VTM NIEUWS 31 december 2014

Op 31 december zond VTM Nieuws een item uit over wat er in Vlaanderen beleidsmatig verandert in 2015. Onder meer de tarieven van vervoersmaatschappij De Lijn kwamen aan bod: het verdwijnen van de gratis abonnementen voor wie 65 en ouder is. Vanaf 1 september 2015 zal een jaarabonnement voor 65-plussers betalend worden. In de reportage klonk het echter dat het gratis abonnement vanaf 1 januari verdwijnt.

Dat was niet de bedoeling en we excuseren ons voor eventuele misverstanden die we hiermee veroorzaakten. De opgesomde veranderingen op vele beleidsdomeinen gaan in vanaf begin januari. In 2015 veranderen ook de De Lijn-tarieven voor 65+’ers, maar de ingangsdatum is in dit geval pas 1 september.

Verdere info over de nieuwe tarieven kan u vinden op de website van de Vlaamse overheid en van vervoersmaatschappij De Lijn

RECHTZETTING VTM NIEUWS 29/11/2014

In onze reportage van 29 november 2014 over illegale geneesmiddelen, kwam ook de heupprothese THA.hy.ti van fabrikant BJR International in beeld. Het bedrijf dat dit product commercialiseert, heeft ons erover geïnformeerd dat dit product aan de toepasselijke Europese reglementering voldoet en de CE-markering draagt. Het kwam dus verkeerdelijk in beeld tijdens de reportage.

Kris Hoflack

Algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS

RECHTZETTING VTM NIEUWS 04/12/2014

In onze uitzending van 4 december hebben we aandacht besteed aan het sociaal overleg tussen de regering en de vakbonden over brugpensioenen en tijdskrediet. We hebben daar onder meer gezegd dat minister Kris Peeters het tijdskrediet zonder motivering “om bijvoorbeeld een wereldreis te maken” pas over enkele maanden wil afschaffen.

Het ABVV betreurt dat we alleen het voorbeeld van ‘de wereldreis’ hebben meegegeven. De vakbond wijst er op dat de grote meerderheid van de gebruikers van ‘tijdskrediet zonder motief’ dat doet om andere redenen dan “het maken van wereldreizen”. Het ABVV benadrukt dat het tijdskrediet zonder motief werknemers toch vooral de gelegenheid biedt “om voor opgroeiende kinderen te zorgen… en om de combinatie werk en gezin vol te houden”, of nog “om even uit de ratrace te stappen om zich daarna terug voor de volle honderd procent in te kunnen zetten”.

Hoewel we de ‘wereldreis’ louter en ook expliciet als ‘voorbeeld’ hebben vermeld, betreurt de redactie dat we ongewild de indruk hebben gewekt alle gebruikers van ‘tijdskrediet zonder motief’ over dezelfde kam te willen scheren. Dat was dus niet de bedoeling en we willen ons verontschuldigen bij wie daar aanstoot aan nam. 

Kris Hoflack, algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS

RECHTZETTING VTM NIEUWS 14/11/2014

In onze nieuwsuitzending van 14 november hebben we aandacht besteed aan het protest van de gerechtstolken bij enkele rechtbanken omdat velen van hen al maanden niet betaald werden door Justitie.

In de reportage werd echter gezegd dat die achterstand van betalingen aan de gerechtstolken “136 miljoen euro” bedraagt. En dat klopt niet. Het gaat om 1 miljoen euro achterstallige kosten. 136 miljoen euro is de totale betalingsachterstand van Justitie, dus ook voor erelonen van onder anderen deurwaarders en wetsgeneesheren. We willen ons verontschuldigen voor die verwarring. Niet in het minst bij de gerechtstolken zelf omdat mogelijk de indruk werd gewekt dat zij de grote slokop vormen van de gerechtelijke kosten.

Kris Hoflack

Algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS

Rechtzetting VTM NIEUWS 6/9/2014
In onze nieuwsuitzending van 6 september hebben we aandacht besteed aan de helikoptercrash in Roeselare waarbij twee doden vielen. In onze uitzending van 19u hebben we net als de kranten 's ochtends ook foto's getoond. Maar daar liep in het productieproces iets fout. Zo werd een foto getoond die verkeerdelijk werd toegewezen aan een van de dodelijke slachtoffers. We betreuren dit zeer en beschouwen dit ook zelf als een ernstige fout. 
We willen vooral in de eerste plaats de betrokken partijen onze verontschuldigingen aanbieden. En voorts doen we er alles aan opdat dit soort fouten zich niet meer zou herhalen.
 
Kris Hoflack

Algemeen hoofdredacteur VTM Nieuws

Rechtzetting VTM NIEUWS 28/7/2014

In onze nieuwsuitzending van 28 juli hebben we kort aandacht besteed aan de zogenaamde ‘voorsteekpas’ voor reizigers van Thomas Cook bij de veiligheidscontroles op Brussels Airport. Helaas waren de illustratiebeelden die we daarbij gebruikt hebben achterhaald. De security checks worden tegenwoordig uitgevoerd door de firma G4S en niet meer door de beveiligingsfirma die in beeld kwam. We bieden beide bedrijven onze verontschuldigingen aan voor gebruik van het verouderde archiefbeeld.  

Rechtzetting VTM NIEUWS 29/7/2014

In onze nieuwsuitzending van 29 juli hebben we aandacht besteed aan de uitspraak van een Nederlandse rechter in de Fortiszaak. Tijdens de hoofdpunten en in de reportage is het juiste Fortis-logo van destijds getoond, maar er ging helaas iets mis tijdens het duidingsgesprek met onze financieel expert Paul D’Hoore in de studio. Tijdens dat gesprek werden beelden getoond van het logo van BNP Paribas Fortis. Die bank heeft niets te maken met de Fortis-affaire. We willen ons dan ook verontschuldigen bij BNP Paribas Fortis voor deze grafische fout.

Kris Hoflack

Algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS

Nicholas Lataire antwoordt

VTM NIEUWS probeert u elke dag, drie keer, op televisie zo volledig mogelijk te informeren. Om dat te doen moeten we soms keuzes maken. Waarom krijgen bepaalde onderwerpen extra aandacht? Waarom haalt een nieuwsfeit onze uitzendingen niet? Op deze pagina neemt hoofdredacteur Nicholas Lataire de tijd om op uw vragen te antwoorden, en om zich indien nodig te verantwoorden. Als we ergens in de VTM NIEUWS-uitzendingen een fout maakten, dan zetten we die hier recht. Tegelijk is VTM NIEUWS veel meer dan alleen maar televisie en brengen we online de klok rond nieuws. Ook hier zetten we vanzelfsprekend recht waar en wanneer nodig.