Vanaf juli extra test als je rijbewijs haalt

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) het terugkommoment voor de rijopleiding definitief goedgekeurd. Beginnende chauffeurs moeten tussen de zes en de negen maanden na het behalen van hun rijbewijs terug naar de rijschool. Daar ervaren ze onder andere wat het is om dronken achter het stuur te zitten.

Het terugkommoment is het sluitstuk van de hervorming van de Vlaamse rijopleiding. Eerder werd het theoretisch en het praktisch rijexamen al omgegooid. De bedoeling van het terugkommoment is om de oververtegenwoordiging van jonge bestuurders in de ongevalstatistieken aan te pakken.

"We inspireren ons op voorbeelden in Finland en Oostenrijk", zegt Weyts. "Daar daalde het aantal jonge bestuurders in de statistieken met 15 tot 28 procent."

Vier uur
In andere landen wordt tot een dag uitgetrokken voor de extra opleiding, maar Vlaanderen beperkt het tot vier uur, onder meer om de kosten binnen de perken te houden. Tijdens die halve dag wordt de nadruk gelegd op de praktijk. 

"De kandidaten moeten bijvoorbeeld een noodstop uitvoeren of tonen dat ze verder kunnen rijden als ze plots worden afgeleid", zegt Weyts. Opvallend is voorts dat de bestuurders moeten ervaren wat het betekent om dronken achter het stuur te zitten. Daar komt geen alcohol aan te pas, maar wel een bril die het vertroebelde zicht simuleert.

Vanaf juli
Het terugkommoment wordt verplicht voor chauffeurs die vanaf juli hun rijbewijs halen. De eerste momenten zullen dus worden georganiseerd in januari 2019. De test kost 120 euro, waarvan 20 euro wordt betaald door de overheid. "Je kan dus in Vlaanderen nog steeds een rijbewijs halen voor 174 euro, dat blijft naar Europese normen zeer goedkoop", maakt Weyts zich sterk.