Te veel rijst eten is schadelijk voor de allerkleinsten

Eén keer in de week rijst eten kan geen kwaad, maar elke dag rijst, rijstkoeken of rijstmelk is uit den boze. In rijst zit arseen, een zwaar metaal dat giftig is als je er te veel van eet. Een te frequente blootstelling eraan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van baby's en peuters. 

“We kennen vandaag de risico's bij volwassen mensen waarbij we zien dat studies aantonen dat er meer risico is op kanker, bepaalde huidaandoeningen, aandoeningen aan de blaas”, zegt professor Tom van de Wiele, bio-ingenieur aan de Universiteit Gent, “Bij kinderen gaan we ervan uit dat die gevoeliger zijn aan dergelijke aandoeningen, dus in dat opzicht moeten we ervan uitgaan dat we extra voorzorgen nemen.”

Een kind dat enkel borstvoeding krijgt, krijgt amper arseen binnen. Zodra men overschakelt naar poedermelk, stijgt de arseeninname al sterk omdat het van nature ook in water zit. Vanaf zes maand komt er ook vaste voeding bij. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad is om dan maximaal één keer per week voor rijst te kiezen.

“Als je elke dag je kind rijst zou geven dan zien we vaak een verviervoudiging tot vervijfvoudiging van de arseen opname per dag.” zegt professor van de Wiele nog, “In dat opzicht zien we dat rijst een zeer belangrijke bijdrage levert. Als je elke dag een rijstkoekje zou meegeven, dan zien we daar ook forse toenamen van 30 40 procent aan de totale arseenopname per dag.”