Halve dag ouderschapsverlof: hoe werkt dat?

Ouders die willen, kunnen vanaf volgend jaar een halve dag ouderschapsverlof opnemen. Daarover zijn de meerderheidspartijen het eens geraakt in de Commissie Sociale Zaken. Het voorstel voor zo’n 'één tiende ouderschapsverlof’ komt van CD&V-politica Nahima Lanjri.

Tot vandaag zit het systeem als volgt in elkaar: elke ouder heeft recht op vier maanden verlof per kind. Er zijn drie manieren om die op te nemen.

  • Je gaat vier maanden lang niet werken. Die periode kan je per maand opsplitsen. Zo kan je bijvoorbeeld een maand verlof nemen in het eerste levensjaar van je kind, een in het tweede, nog een in het vijfde, en ten slotte in het tiende jaar.
  • Je gaat acht maanden lang halftijds werken. Die kan je opsplitsen in periodes van minimum twee maanden.
  • Je gaat 20 maanden lang vier vijfde werken. Die kan je opsplitsen in periodes van vijf maanden.

(Lees verder onder de video)

Populair
Het ouderschapsverlof moet van start gaan voor je kind twaalf jaar wordt. Als je kind een fysieke of mentale handicap van minstens 66 procent heeft, wordt die grens opgetrokken tot 21 jaar. Je werkgever mag ouderschapsverlof niet weigeren, maar mag het wel met maximum zes maanden uitstellen.

Ouderschapsverlof is een populair systeem in ons land: zo maakten er dit jaar maandelijks al gemiddeld 64.207 mensen gebruik van. Toch was er volgens velen nog een lancune: ouders die enkel de woensdagnamiddag wilden opnemen voor hun kinderen, konden dat niet.

40 maanden
Daarom wordt het ouderschapsverlof nu uitgebreid met een vierde mogelijkheid: dat van één tiende. Dat systeem biedt twee mogelijkheden: ofwel neem je wekelijks een halve dag verlof, ofwel één volledige dag om de twee weken. Die mogelijkheid is 40 maanden geldig en kan per maand opgenomen worden. Je moet wel telkens toestemming krijgen van je werkgever.

Samen met het voorstel dat nu is goedgekeurd, wordt het hele systeem ook flexibeler. Zo zal iemand in het halftijdse systeem - mits toestemming van zijn werkgever - de ene week halftijds en de andere week voltijds werken.

Het voorstel is nu dus goedgekeurd, maar toch zal het waarschijnlijk nog tot 1 januari 2019 duren voor het systeem effectief in voege treedt.