Franse Gemeenschap herlanceert campagne tegen racisme

Een campagne tegen racisme die in 2017 in het Franstalige landsgedeelte op gang gebracht werd, is woensdag weer gelanceerd onder de slogan "Le racisme, vous valez mieux que ça!" (racisme, u bent meer waard dan dat). Dit heeft de minister-president van de Franse Gemeenschap, Rudy Demotte (PS), bekendgemaakt.

De campagne is opgebouwd rond de thematiek van de identiteit en "wil de racistische mechanismen blootleggen die een persoon herleiden tot één enkel facet van zijn persoonlijkheid (huidskleur, religie, afkomst, ...)", zo wordt uitgelegd in de mededeling van het kabinet van Demotte, die ook minister van Gelijke Kansen is.

"Aanvallen op RTBF-weervrouw Cécile Djunga, een antisemitische caranavalswagen in Aalst, een identitaire betoging tegen het migratiepact van de Verenigde Naties, geweld op straat tegen een gesluierde vrouw vergezeld van haar 10-jarige dochter ... België heeft regelmatig te maken met schandelijke toestanden die voortkomen uit een miskenning, angst of haat voor de ander", zegt Demotte in het communiqué.

De campagne "schetst een bondig portret van vier vrouwen en mannen en onthult de vele facetten van hun persoonlijkheid".