De Lijn werkt aan zelfrijdende busjes

Naast een proefproject met een zelfrijdende bus in Zaventem werkt vervoersmaatschappij De Lijn binnenkort ook tests uit voor autonome shuttles in steden en gemeenten. De Lijn kreeg daarvoor "spontane vragen van steden" en voerde "verkennende gesprekken". Men hoopt ze vanaf 2020 te kunnen inzetten. 

De Lijn werkt momenteel aan een zelfrijdende shuttle tussen de terminal op de luchthaven van Zaventem en de cargobedrijvenzone.  "Maar het project op Brussels Airport zal niet volstaan om ons voor te bereiden op een toekomst met autonome voertuigen. Daarom onderzoeken we nu ook de mogelijheden om andere shuttleprojecten op te starten", klinkt het.

Vraag vanuit gemeenten
Uit het bestek van De Lijn blijkt dat verschillende steden en gemeenten naar de zelfrijdende shuttles hadden gevraagd. Samen met die plaatsen wordt nu onderzocht om die shuttleverbindingen in te zetten. Volgens De Lijn-woordvoerder Tom Van de Vreken is het project nog niet heel concreet en voorlopig wil men niet kwijt met welke steden wordt gepraat. 

De "eventuele uitrol" is voorlopig voorzien voor 2020-2021. Maar het is nog niet duidelijk over hoeveel projecten het precies gaat en of ze in timing samenvallen.

Struikelblokken
Reizigersvereniging TreinTramBus is niet weigerachtig, maar ziet een aantal struikelblokken. "Dit moet voldoende getest worden en betrouwbaar genoeg zijn om in de stad te rijden, waar ook veel fietsers en voetgangers passeren", zegt woordvoerder Jan Vanseveren.

"Voor lokale verplaatsingen kunnen zelfrijdende shuttles een oplossing zijn, maar dit mag de aandacht niet afleiden van de andere problemen zoals de gebrekkige doorstroming en de stiptheid. Autonome voertuigen zullen niet helpen, tenzij ze ook op een volledig eigen bedding hebben."

"Besparingsmodus"
"Waarom al een tweede project zonder de resultaten van Zaventem af te wachten?", zegt federaal vakbondssecretaris Rita Coeck (ACOD). "We zitten bovendien in volle besparingsmodus. Waarom proberen we niet eerst het bestaande vervoer beter te laten bollen?"

Ook Jan Coolbrandt, nationaal secretaris voor ACV Openbare Diensten, maakt de bedenking: "Privébedrijven experimenteren niet. Ze stappen in als alles klaar is. Als De Lijn daarin wil investeren, moeten ze ook exploitatiemogelijkheden krijgen."

Over de tewerkstelling is hij niet meteen ongerust. "Het moet zich allemaal nog bewijzen en de effecten op de tewerkstelling zijn moeilijk in te schatten, al komt er een evolutie aan die je niet kan tegenhouden. Maar ik geloof niet dat in 2025 al honderden bussen op grotere afstanden zullen rijden."