Briers: "Nood aan speciaal rampenfonds"

Vijf jaar na de treinramp in het Oost-Vlaamse Wetteren, waarbij het giftige acrylnitril vrijkwam en een 64-jarige man in zijn woning overleed, blijft er nood aan een speciaal rampenfonds voor dergelijke incidenten of voor terreurdaden. Dat stelt de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers in de marge van een congres over de treinramp en de hulpverlening in Wetteren. 

Op 4 mei 2013 ontspoorden in Wetteren om 01.58 uur zeven wagons van een konvooi met achttien wagons. Drie wagons raakten doorboord en de giftige stof acrylnitril kwam vrij.

Slachtoffer
Eén buurtbewoner, de 64-jarige Willy Van Poucke, overleed 's namiddags nadat hij giftige dampen uit de riolering zou hebben ingeademd. Uiteindelijk werden bijna 2.000 mensen geëvacueerd en werden er duizenden bloedstalen genomen van de getroffen inwoners van Wetteren.

Gouverneur Jan Briers stelt dat na de ramp met zeventien verzekeringsmaatschappijen geprobeerd werd een akkoord te sluiten over een fonds, maar dat het er niet kwam omdat één maatschappij weigerde mee te doen. "Daarna hebben we de overheid ook om een rampenfonds gevraagd, maar het is er nooit gekomen. Op het congres vandaag is nog eens gebleken dat er nood is aan zo'n fonds dat de slachtoffers bijstaat, zoals dat nu bij natuurrampen gebeurt. We gaan bij het federaal niveau daarvoor opnieuw aandringen."

Bestuurder overleden
De Nederlandse machinist die op het moment van de ramp de trein bestuurde, overleed in 2015. De man reed 84 kilometer per uur op een plaats waar de snelheid tot 40 kilometer per uur beperkt was, en er konden verder geen technische of veiligheidstekortkomingen ten laste gelegd worden aan anderen dan de bestuurder. Gezien de man overleden is, kan hij niet meer strafrechtelijk vervolgd worden.

Geen uitbetaling
"Vele Wetteraars kunnen intussen niet worden uitbetaald, en dat lijkt ons heel vreemd. Met een fonds zouden de slachtoffers direct uitbetaald kunnen worden. Na afloop van het gerechtelijk onderzoek kunnen we dan zien wie uiteindelijk moet opdraaien voor de kosten", aldus Briers.

Resultaat onderzoek
De Gentse procureur-generaal Erwin Dernicourt gaf op het congres meer uitleg over de juridische stand van zaken. Twee jaar geleden vorderde het parket dat er geen rechtszaak moest komen, maar voor de raadkamer werd extra onderzoek gevraagd. Het bijkomend technisch onderzoek is intussen afgerond en het parket zal volgende week bekendmaken wat de resultaten ervan zijn.

Psychologische begeleiding voor hulpdiensten
"Los van het strafrechtelijke deel kan ook nog een burgerrechtelijke fase volgen", zegt Briers, die ook pleit voor meer psychologische begeleiding voor de hulpdiensten na rampen zoals in Wetteren.